zierisadpaubodishimeterlaikesand.xyz

site, with information large quantity..

All posts in Alternative

Zijn Naam Zal Zijn Jezus - Various - De Rijnstreek Zingt (Vinyl, LP)

9 comments / Add your comment below

  1. (Een eigen naam) De roepnaam Jezus werd door meer mensen gedragen: een nadere toevoeging is nodig om duidelijk te maken om welke persoon het gaat. De Joden spraken dan over Jezus van Nazaret. Zijn eigen (onderscheidende) naam wordt echter: Christus. De dubbelnaam Jezus Christus is ontstaan door de toevoeging van een titel (De Christus).
  2. Nu wil je weten wat de reden hiervan is. Allereerst wil ik er op wijzen dat de Heere nadrukkelijk gewild heeft dat de naam van de Verlosser Jezus zou zijn. Gabriël zei tot Maria: Gij zult Zijn naam heten Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus betekent: De HEERE redt. Het is dus een rijke en inhoudsvolle naam.
  3. De naam Jezus is Gods antwoord op de zonde die als een onoplosbaar probleem iedereen in deze wereld in zijn greep houdt en waar niemand een oplossing voor weet. Maar die naam Jezus is de oplossing. Daarom is deze naam niet minder dan een nederlaag voor de vorst der duisternis.
  4. Kerstfeest herinnert ons aan de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Al eeuwenlang wordt Zijn komst naar deze aarde gevierd. Hij kwam om mensen zalig, dat is weer echt gelukkig, te maken. Hij liet de mensen zien Wie God werkelijk is en riep iedereen op zich af te keren van hun leven zonder God. Alleen Jezus kan de.
  5. De naam doet wat hij zegt: hij redt. Wanneer je Zijn naam aanroept zal je gered worden. Zo staat dat ook al geschreven in het bijbelboek Handelingen: ‘Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ Een andere naam voor Jezus is Immanuël. Die naam werd al honderden jaren voordat.
  6. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
  7. Vraag: "Wat zijn de verschillende namen en titels van Jezus Christus?" Antwoord: In de Bijbel staan ongeveer namen en titels voor Christus. Hieronder volgen enkele van de meer prominente benamingen; onderverdeeld in drie secties die betrekking hebben op namen die beschrijven wie en hoe Christus is; Zijn positie in de Drie-eenheid van God, en Zijn werk op aarde ter wille van ons.
  8. De mooiste liederen van de Nederland Zingt dag op 23 april verzameld op één cd. Met veel samenzang maar ook liederen van artiesten Trinity, Wouter en Ariën Vink, Suzanne van der Velde en Maria den Hertog. Het thema van dit jaar is 'Ik zal er zijn!'. 1a. Hef je hoofd omhoog 1b. Heerlijk is uw naam 1c. Daar ruist langs de wolken 1d.
  9. Jan 14,  · Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt. Laat loven al wat adem heeft de .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *